Німецько-український фаховий діалог зі сталого розвитку плодоовочевого сектору Вінниці

Партнери проекту

Політичні партнери

www.bmel.de

Операційні партнери

Сфери діяльності

Рамкові умови для зміцнення правової та інституційної бази

Посібник з ключових питань аграрного права та інституційних питань у плодоовочевому секторі у Вінниці та Україні.

Створення механізму, орієнтованого на попит, для консультування ключових установ (Мінагрополітики, МБВ) у Вінниці з питань аграрного права та інституційних питань у плодоовочевому секторі.

Розробка регіональної стратегії розвитку плодоовочевого сектору у Вінниці.

Професійна освіта і підвищення кваліфікації та сільськогосподарське дорадництво

Посібник з ключових питань аграрного права та інституційних питань у плодоовочевому секторі Вінниччини та України

Інвестиції

Фінансова підтримка стратегічних інвестицій у сільське господарство та створення підприємств

Двостороння Співпраця

Проект «Німецько-український фаховий діалог зі сталого розвитку плодоовочевого сектору» між Німеччиною та Україною є інструментом для двостороннього обміну досвідом, перспективами та політикою трансформації до стійких, сталих продовольчих систем. Нашими спільними цілями є: сприяння реалізації права людей на харчування, кліматична справедливість та розвиток сільськогосподарської та продовольчої економіки, яка створює продовольчу безпеку та перспективи зайнятості. І Україна, і Німеччина мають потужний аграрний сектор, інтегрований у глобальні ланцюги поставок, різноманітні сільськогосподарські структури, активне громадянське суспільство та високий рівень наукової експертизи. Відповідні суб’єкти в обох країнах зацікавлені у поглибленні відкритого та об’єктивного діалогу, оскільки виклики продовольчої та аграрної політики все більше вбачаються як регіональні та глобально взаємопов’язані і можуть бути подолані лише у співпраці та взаєморозумінні.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner